Skriv ut denna sida
Landstinget stoppar byggprojekt på Akademiska sjukhuset. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Landstinget stoppar byggprojekt på Akademiska sjukhuset. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Landstinget bromsar delar av byggprojekt

2015-09-02 - 03:25

Landstinget bromsar delar av projektet att uppföra en ny vårdbyggnad på Akademiska sjukhuset under två månader. Det beslutade landstingsstyrelsen under tisdagen.

 

– Vi behöver tid för att skaffa ordning och reda i projektet. Bland annat ska vi se över projektorganisationen, gå igenom befintliga avtal och se om det går att göra omprioriteringar, säger Börje Wennberg (S), ordförande för landstingsstyrelsen.

 

Den nya vårdbyggnaden, ingång 100, skulle enligt det beslut som fattats av landstingsfullmäktige kosta 1,8 miljarder kronor att uppföra. I juni informerades landstingsstyrelsen om en kraftig fördyring, som bland annat beror på ökade kostnader för pålningsarbeten, el, VVS och markarbeten. Landstingsdirektören fick då i uppdrag att göra en genomlysning av projektet.

 

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen redovisades resultatet av de granskningar som hittills har gjorts. I rapporterna framkommer att det funnits brister i projektledningen och genomförandet. Det har också brustit i tjänstemannaorganisationens återrapportering till de politiskt ansvariga. Fördyringen kommer, när hänsyn tagits till indexuppräkning, att uppgå till cirka 600 miljoner kronor.

 

Landstingsstyrelsen beslutade att bromsa delar av projektet i cirka två månader, med undantag för det fysiska arbetet på byggplatsen, som ska fortsätta för att minska risken för förseningar. En översyn ska göras av projektorganisationen och befintliga avtal ska gås igenom för att se om det är möjligt att göra justeringar. Projektets lednings- och ekonomifunktion ska förstärkas.

 

Vidare ska landstinget se över hur man kan minska kostnaderna för 100-huset, övriga delar av Framtidens Akademiska och planerade investeringar genom omprioriteringar.

– Vi ser mycket allvarligt på det här och med dagens beslut har landstingsstyrelsen vidtagit de åtgärder vi anser behövs i nuläget, säger Börje Wennberg.

 

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) deltog inte i beslutet, då de ansåg att handlingarna skickats ut för sent för att de skulle kunna ta ställning i frågan.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samtidigt som miljöaktivisten Greta Thunberg talade i Kungsträdgården i Stockholm hade ett 20-tal ungdomar samlats på Forumtorget i Uppsala under fredagen för att minifestera miljökampen.

Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning.

På grund av det stora intresset för det allsvenska fotbollslaget Dalkurds flytt till Uppsala bjuder nu Uppsala Kommun in till ett uppföljningsmöte på måndag.

I juni fattade idrotts- och fritidsnämnden beslut om att starta en Fritidsbank tillsammans med Upplands idrottsförbund och Region Uppsala. Tanken med banken är att alla kan låna idrotts- och fritidsutrustning gratis. Insamlingen pågår 10-20 augusti i Gränbystaden.

Det gick lugnt till på Sverigedemokraternas torgmöte när man talade om sin kriminalpolitik och ett allt hårdare klimat i Uppsala med bilbränder, stenkastning och andra oroligheter under senare tid.

På torsdag den 28 april kommer Sverigedemokraterna att hålla torgmöte i Uppsala med anledning av de tidigare händelserna med stenkastning, bränder och skottlossning i Uppsala.

Gatu- och samhällsmiljönämnden kommer besluta att tjänstemän vid enheten för särskild kollektivtrafik ska få genomföra kvalitetsgranskningsresor med färdtjänst i samband med tjänstresor. Syftet är att få bättre kunskap om hur resorna fungerar och bidra till kvalitetssäkring av resor med särskild kollektivtrafik, färdtjänst.

Akademiska sjukhuset väntas att göra ett underskott på 200 miljoner kronor för 2015, detta rapporterar produktionsstyrelsen efter sitt möte på på tisdagen.

Förslaget till bygge av nya sportarenor i Uppsala presenterades vid en pressträff idag. Det innebär en årlig kostnad på 40 miljoner kronor och en sammantagen kostnad på 560 miljoner.

Landstinget i Uppsala län inleder nästa vecka medborgarsamtal tillsammans med UL om förbättringar i stadsbussnätet från 2017.