Skriv ut denna sida
Det blir ingen skärpning gällande kopplingstvång på hundar. (Foto: Kjell Nilsson) Det blir ingen skärpning gällande kopplingstvång på hundar. (Foto: Kjell Nilsson)

Nytt förslag antaget gällande koppeltvång på hundar

2013-03-06 - 18:58

Det tidigare förslag som kommunstyrelsen behandlat gällande en skärpning av hundägarnas ansvar att hålla hundar i "band" har nu åter tagits upp. Beslutet som nu fattades var att det inte fanns behov av en skärpning.

Uppsalas lokala ordningsföreskrifter behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari men återremitterades då till kommunens arbetsutskott, ett nytt förslag med två stycken ändringar har nu behandlats och fastställts i kommunstyrelsen.


Uppsalanyheter rapporterade i en tidigare artikel att hundar med den då föreslagna skrivelsen "att hundar skulle hållas i band" vilket nu arbetsutskottet ändrat på i det nya förslaget.

Det förslag som arbetsutskottet nu presenterar föreslår att den nu gällande paragrafen skall vara oförändrad vilket innebär att en hund på allmän plats skall hållas kopplad eller på annat sätt hållas under sådan tillsyn att den inte hoppar eller skadar någon.


Enligt Cecilia Forss (M) som även är hundägare, är orsaken till att det tidigare förslaget ändrats tillbaka för att värna om hundarnas välmående.
- Skall vi ha välmående hundar måste de också ha möjlighet att röra på sig säger Forss till Uppsalanyheter.


Vidare hänvisar Cecilia Forss till den befintliga hund- och kattlag som reglerar bland annat det ansvar som hundägaren alltid har och en förstärkning i de lokala stadgarna inte är nödvändig.

Lagen finns att läsa här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm

 

Kjell Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...