Skriv ut denna sida
Erik Pelling är inte nöjd med att Sävjas kulturcentrum skjuts upp igen.  (Foto: Niklas Lundengård) Erik Pelling är inte nöjd med att Sävjas kulturcentrum skjuts upp igen. (Foto: Niklas Lundengård)

Sävja Kulturcentrum dröjer

2013-02-25 - 22:28

Byggnationen av ett Kulturcentrum i Sävja flyttas fram ytterligare enligt ett svar från Moderaternas Cecilia Forss på en interpellation ifrån Socialdemokratiska kommunalråden Marlene Burwick och Erik Pelling.

Alliansen hade som ett av sina vallöften 2010 att ett kulturcentrum i Sävja skulle byggas men det har skjutits på tre gånger och ser nu ut att skjutas på ytterligare en gång enligt det svar som Cecilia Forss (M) lämnat.

 

Tidigare har det sagts att ett kulturcentrum skulle stå klart senast april 2014 men nu backar man på det beskedet och säger att det är mera sannolikt att det kan vara klart till hösten 2014 istället, detta efter ett besked ifrån bolaget för pedagogiska lokaler. Några garantier lämnas dock inte på att det heller kommer hålla. 

 

Enligt ett pressmeddelande från Erik Pelling (S) som skickades ut sent på måndagskvällen och som han även nämnde under måndagens kommunfullmäktigemöte så är det nu tre generationer som bjudits in vid olika tillfällen för dialog och planering men ännu inte sett något resultat. Erik Pelling kritiserar även i pressmeddelandet alliansens grepp över lokalplanering och hänvisar återigen till vallöftet 2010.

 

Kjell Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...