Skriv ut denna sida
Från och med måndag den 1 oktober försvinner tre betalleverantörer i Uppsala. (Foto: Sandy Sine) Från och med måndag den 1 oktober försvinner tre betalleverantörer i Uppsala. (Foto: Sandy Sine)

Uppsala Parkerings AB minskar antalet betalleverantörer till två

2018-09-25 - 09:46

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

 

Uppsala Parkerings AB har talat med sina kunder om vad de tycker om dagens mobila betalningar. Två synpunkter visade sig vara extra viktiga för kunderna och det var dels att då de är så många idag så är det svårt att veta vem man skall välja och dels att man som kund inte vill betala extra avgifter för att betala.

 

Utifrån detta har bolaget tagit till sig synpunkter och upphandlat 2 st leverantörer samt valt att avsluta samarbetet med övriga tre leverantörer.

- Det medför att när vi nu skyltar om i Uppsala får vi en mycket tydligare och bättre information på skyltarna. Det blir också lättare att förstå och utvärdera vilken leverantör som passar dig bäst, skriver Uppsala Parkerings AB på sin hemsida.

 

En ytterligare fördel som anges är att båda leverantörerna som man valt att gå vidare med är kostnadsneutrala jämfört med betalautomaterna. Det vill säga, att kunden betalar bara för parkeringen, inget mer. 

 

De betalleverantörer som kommer gälla efter den 1 oktober är Parkster och SMS-park.

 

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.