Skriv ut denna sida
Rickard Malmström (MP), ordförande idrotts- och fritidsnämnden i samband med Storvretas SM-guldfirande. (Foto: Peter Bohlin) Rickard Malmström (MP), ordförande idrotts- och fritidsnämnden i samband med Storvretas SM-guldfirande. (Foto: Peter Bohlin)

Fullstor idrottshall byggs i kvarngärdet

2018-04-27 - 22:09

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

 

De två små idrottshallar som idag finns vid skolan ska rivas och ersättas av den nya hallen som blir en fullstor idrottshall där flera idrotter kan utövas. Även vid Almtunaskolan ska en fullstor idrottshall byggas och Brantingskolan får en ny men inte fullstor hall. Samtidigt ska idrottshallen vid Johannesbäckskolan rustas upp.

– Vi har skapat god tillgång till idrottshallar i Uppsala jämfört med exempelvis Stockholm som ofta lyfts som ett föredöme och vi är på väg att komma ikapp med ett eftersatt underhåll i de hallar vi redan har. Med en växande befolkningen behöver vi utöka antalet hallar för att alla, oavsett könstillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder, där alla ska ha fortsatt goda förutsättningar att leva fysiskt aktiva liv, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

 

Den nya hallen vid Kvarngärdesskolan ska byggas som fullstor hall med golvyta 23 x 43 meter och ha en ridåvägg, så att det går att dela hallen i två salar. Hallen får fyra omklädningsrum och varje ingång till dem ska vara insynsskyddade. Driften beräknas till 300 000 kronor per år. Målet är att den nya idrottshallen vid Kvarngärdesskolan ska kunna tas i bruk år 2021, skriver Uppsala Kommun i ett pressmeddelande.

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.