Skriv ut denna sida
Uppsala Kommun skriver i ett pressmeddelande att Vipängen drabbats av legionella. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Uppsala Kommun skriver i ett pressmeddelande att Vipängen drabbats av legionella. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Provsvar visar att det var legionella på Vipängen

2017-09-14 - 23:30

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

 

Redan i fredags vidtogs omfattande åtgärder i förebyggande syfte. Åtgärderna ska vara tillräckliga för att ha minimerat riskerna för spridning av smittan. Vipängen vidtar nu ytterligare åtgärder för att inte fler vårdtagare och medarbetare ska bli sjuka. Rören ska få filter och kemiskt spolas med klor under en månads tid. Alla kranar ska få så kallade pallfilter och provtagning ska i fortsättningen göras varje termin. Fastighetsägaren kommer också genomföra en kemisk sanering av vattensystemet.

 

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag och kan också spridas genom distributionsnät för vatten.

 

Redan i fredags beslutade Vipängen att vårdtagare inte skulle duscha utan tvätta sig på annat sätt och att spola rören med hetvatten, vilket gjorts dagligen sedan dess. Dessutom har alla kranar i fastigheten spolats dagligen. Information gick ut till anställda, berörda vårdtagare, anhöriga och allmänheten. Dessutom infördes intagningsstopp.

 

Verksamheten på Vipängen pågår efter åtgärderna utan några restriktioner. Med anledning av det inträffade ska kommunen ta fram riktlinjer för hur man ska förebygga och hur man ska agera vid misstänkt eller bekräftad legionellasmitta.

 

Källa: Pressmeddelande

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.