Skriv ut denna sida
Uppsala Kommun avbryter upphandling av äldreboenden. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Uppsala Kommun avbryter upphandling av äldreboenden. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Kommunen avbryter upphandling av nio äldreboenden

2017-06-06 - 01:38

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

 

 Uppsala Kommun har nu beslutat att istället driva vidare verksamheten i egen regi.

– För att kunna garantera patientsäkerheten och tryggheten för de boende har vi valt att avbryta upphandlingen. Det är olyckligt att den juridiska processen har dragit ut så på tiden, men vi kan inte längre låta de boende, anhöriga och personal sväva i ovisshet och därför har vi fattat det här beslutet, säger Monica Östman (S) ordförande i äldrenämnden.

 

Upphandlingen av driften av de nio äldreboendena överklagades och förvaltningsrättens beslut kring upphandlingen dröjer. Kommunen har gjort en framställan till rätten om att påskynda beslutet men inget datum finns ännu fastställt.

 

De nio boenden det gäller är:

Dalbyhemmet och Hagundagården som redan i dag drivs i Uppsala kommuns egen regi.
Årstagården och Hasselparken som idag drivs av utföraren Aleris.

Sävjahus och Von Bahr som drivs av Victum.

Lillsjögården, Skogsgården och Granbommen som drivs av Vardaga.

 

När kontrakten för driften av de nio äldreboendena löper ut kommer de att drivas vidare av Uppsala kommun i egen regi.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.