Skriv ut denna sida
Kommunens digitala lösning visar vad pengarna går till. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Kommunens digitala lösning visar vad pengarna går till. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Nu kan du se vad kommunens budget går till

2017-06-02 - 02:48

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

 

– Vi vill att fler Uppsalabor ska få veta, förstå och kunna engagera sig i hur kommunen styrs. Därför har vi tagit fram denna nya digitala plattform för att visa upp kommunens mål och budget. Vi hoppas att fler ska få insyn i kommunens verksamhet och se hur vi sköter vårt uppdrag, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

 

Uppsala kommuns övergripande styrdokument heter Mål och budget. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Innehållet fokuserar på det kommande året men innehåller även en plan för de två åren som följer efter det.

 

För att göra innehållet mer lättillgängligt, öka förståelsen och sprida kunskap om kommunens mål och budget har kommunen tagit fram en ny digital lösning på uppsala.se som visualiserar och förklarar budgetprocessen och arbetet med kommunens nio inriktningsmål.

 

I den nya digitala lösningen går det bland annat att: se hur budgeten fördelas per verksamhet och nämndfölja budgeten under året och se hur kommunen ligger tillläsa om de inriktningsmål som styr arbetet i kommunen och hur verksamheterna genomför sina uppdragfölja processen med att ta fram mål och budget.

 

Innehållet och informationen kommer löpande att uppdateras och utvecklas.

– Det här är ett helt nytt sätt att presentera kommunens budget och hur vi arbetar för att nå våra mål. Vi har lagt ner mycket arbete på att ta fram en visuell och lättbegriplig digital lösning som är lätt att ta till sig och använda. Så vitt jag vet är det unikt bland Sveriges kommuner, säger Maria Ahrgren, planeringsledare på Uppsala kommun.

 

Titta på den nya digitala plattformen för mål och budget (länkar)

Följ kommunens budget

Se hur det går med våra inriktningsmål

Läs om arbetet med att ta fram mål och budget

 

Källa: Pressmeddelande

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Taggad under kommun, uppsala, ekonomi, budget

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.