Skriv ut denna sida
Uppsala Kommun hissar prideflaggan på 17 maj. (Foto: Peter Bohlin) Uppsala Kommun hissar prideflaggan på 17 maj. (Foto: Peter Bohlin)

Uppsala kommun hissar prideflaggan på 17 maj

2017-05-16 - 18:14

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag utan även den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.

 

Flaggan hissas den 17 maj klockan 08.00 av kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).

– Vi hissar prideflaggan för att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som garanterar ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Vi hissar också flaggan i solidaritet med hbtq-personer som utsätts för diskriminering, homo-transfobi och trakasserier i Sverige och runt om i världen, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

 

Hbtq-personer* löper stor risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Det är anledningen till att sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck finns med i de diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud skriver Uppsala kommun i en pressrelease. Diskrimineringen kan handla om att inte få chansen till jobb eller befordran på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller att bli trakasserad på sin arbetsplats. Det kan också handla om att bli nekad studieplats eller att bli trakasserad av lärare eller andra elever.

 

För att öka medvetenheten och kompetensen har Uppsala kommun under 2017 startat egna hbtq-utbildningar både på grundnivå och diplomeringsutbildningar. Bland annat kommer rektorer och personal utbildas för att öka kunskapen kring hbtq-personers livssituation och säkra ett bra bemötande inom elevhälsan.

 

Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera en verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande. Under 2015 och 2016 hbtq-certifierades alla kommunens fritidsgårdar och Uppsala konstmuseum av organisationen RFSL.

 

Uppsala kommun hälsar välkomna att närvara när kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) hissar prideflaggan den 17 maj 08.00 utanför Stadshuset, Vaksalagatan 15 i Uppsala.

 

*Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter.

 

 Källa: Pressmeddelande.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Taggad under prideflaggan, uppsala, hbtq

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...