Fel
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 985
Skriv ut denna sida
Skräpcyklar ställer till problem för Uppsalaborna. (Foto: Hannah Lindström) Skräpcyklar ställer till problem för Uppsalaborna. (Foto: Hannah Lindström)

Upprensning bland stadens cyklar

2013-01-24 - 13:37

För att skapa fler lediga platser i cykelställen omhändertas årligen över 1 000 övergivna cyklar. Dessa betraktas som fordonsvrak utifrån ställda lagkrav. Under januari har arbetet för 2013 inletts genom att gröna lappar fästs på de cyklar som har bedömts vara övergivna.

Efter fyra veckor omhändertas de cyklar som fortfarande är märkta. Dessa förvaras därefter på en bevakad plats under tre månader. Under den tiden finns möjlighet att, mot identifiering och en kostnad för hanteringen, hämta ut sin cykel. Insatsen, som genomförs i såväl de centrala delarna av Uppsala som vid ett antal stadsdelstorg, är den första av totalt tre som kommer att äga rum under året.

Felparkerade cyklar kan innebära stora problem synskadade och rullstolsburna. Risken finns även att de blockerar utrymningsvägar och försvårar framkomligheten för varuleveranser, färdtjänst och utryckningsfordon.


– Detta är ett viktigt och uppskattat arbete för att vi ska kunna tillgodose det stora parkeringsbehov som finns och samtidigt bidra till att skapa en attraktivare stadsmiljö. Genom att skapa fler lediga cykelparkeringsplatser för de cyklar som verkligen används förbättras också tillgängligheten till flera platser, säger Daniel Fritz, trafikplanerare vid kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun.

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...