Skriv ut denna sida
Uppsala - bästa "stadskommunen" enligt en undersökning. (Foto: Peter Bohlin) Uppsala - bästa "stadskommunen" enligt en undersökning. (Foto: Peter Bohlin)

Uppsala "bästa stadskommun"

2014-05-15 - 23:45

Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus stora kommunrankning Bäst att bo 2014.

 

De presenterade den torsdag 15 maj. Nytt för i år är att tidningen Fokus kommunrankning är uppdelad i fyra kommunkategorier: storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Kategoriindelningen görs efter Jordbruksverkets definition av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i respektive utanför tätorten.

 

Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer.

– Uppsala är en bra kommun att leva i. Beslut för fler jobb, en växande arbetsmarknad och kunskap i skolan gör skillnad i människors vardag. Vi fortsätter att utveckla Uppsala i rätt riktning, vilket märks bland annat i den här typen av rankingar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) i ett pressmeddelande.

 

Enligt Fokus har resultatet tydliga kopplingar till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. 2013 låg kommunen på 24 plats av Sveriges 290 kommuner.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...