Skriv ut denna sida
Ellen Ferngren och Ewa Wennmark i unikt samarbete. (Foto: Peter Bohlin) Ellen Ferngren och Ewa Wennmark i unikt samarbete. (Foto: Peter Bohlin)

Kultur och Fritid, på samma scen i unikt samarbete

2013-06-13 - 12:15

Uppsalanyheter träffade Ellen Ferngren som är Barn- och ungdomssekreterare i Uppsala kommun och Ewa Wennmark fritidsstrateg på kontoret för samhällsutveckling. ”På samma scen” får mer än ett symboliskt värde när vi träffas på Reginateatern för att prata om det unika samarbete som finns på Uppsala kommuns webbportal KUBIK.

 

Från början var det Kulturdelen med Ellen i spetsen som startade webbportalen ”KUBIK”.
- Anledningen till att vi gjorde hemsidan från början, var att de fria grupperna och de fasta institutionerna inom kultursfären skulle ha någonstans att marknadsföra sig. Vi började ganska långsamt med att få med institutionerna och de fasta grupperna som började fylla sidan. Sedan vände vi oss i första hand till skolan och kulturombuden för att nå barn och unga med riktade skolprogram. Därefter kom vi i kontakt med Ewa Wennmark på fritidsdelen, berättar Ellen.

 

Tillsammans har Ellen och Ewa inlett ett unikt samarbete med i huvudsak barn och ungdomar i kommunen som målgrupp.
- Målet för oss på fritidsdelen var när vi såg att Ellen hade KUBIK, att vi måste köra något liknande. Ett ställe där föreningarna själva kan lägga in aktiviteter, tidigare har vi endast erbjudit att annonsera i vårt sommarlovsprogram, nu finns den möjligheten året om så länge det inte handlar om ordinarie verksamhet.

 

Sommarlovsprogrammet annonserades tidigare av kommunen i media, numera lägger föreningar och evenemangsansvarig in alla aktiviteter i kommunen inom Kultur och Fritid på den gemensamma portalen KUBIK.
- För oss passar det här väldigt bra, säger Ewa. Av miljöskäl har vi tagit bort all pappershantering, allting görs via internet, men det största med portalen är ju att föreningarna skall kunna annonsera inte bara under sommaren utan hela året.

 

Det är inte alltid så himla lätt att hålla isär kultur och fritid enligt Ellen och Ewa. Det händer att de får höra av sig till varandra för att reda ut det.
- Biotopia genomförde Naturnatten med en massa aktiviteter, natur hamnar hos fritid och museum hamnar hos kultur. Sen hade de olika programpunkter, vissa var fotografering och poesi som är kultur. Cykelturer med fågelskådning hamnar hos fritid. Vid sådana tillfällen lyfter vi frågan på respektive sida och gör en gemensam länk, det är inte alltid så lätt att definiera skillnaderna, förklarar Ellen.

 

När vi ber Ewa Wennmark att definiera fritidsdelen så blir svaret.
- Alla typer av aktiviteter från 4H till fotboll, aktörerna själva gör annonserna och skickar till oss berättar Ewa, sen tittar vi på den och gör eventuella korrigeringar. Vi har både föreningar och privata aktörer som annonserar, efter kontroll av inskickat material så lägger vi ut dessa.

 

Finns det inte risk för att det blir ett ställe för matchannonser?
- Inga matchannonser säger Ewa bestämt, för att få annonsera hos oss på fritidsdelen så är kraven att det inte är någon ordinarie verksamhet. Om föreningarna skall köra ett projekt med integration, eller tjejer som boxas eller vad det nu må vara för att locka till sig, då är man välkommen att annonsera, vi hoppas att föreningarna är med på noterna och använder oss för annonsering av prova-på-verksamheter.

 

- För oss på kultursidan är det lite annorlunda fyller Ellen i, de fasta institutionerna har ju skolprogram som sträcker sig över hela terminerna och det annonserar ju vi mot skolan under hela året.

 

Några nya verksamheter har hittat till KUBIK som tidigare inte funnits med, BMX, Parkour och hundkurser är något som gläder Ewa väldigt mycket. Ellen konstaterar att kursverksamheten har ökat över sommaren, även läger har ökat.

 

Portalen vänder sig till alla, inte bara de som är sportintresserade, det samarbete som Ewa och Ellen har inlett är ett utmärkt exempel på hur man i kommuninnevånarnas intresse kan samla allt viktigt på ett och samma ställe. Oavsett om man är intresserad av kultur eller sportaktiviteter.
- Som förälder skall det vara enkelt att hitta, man skall inte behöva hålla på och leta på en massa olika ställen menar Ewa.

 

Både Ellen och Ewa har genom samarbetet brutit ny mark, det finns säkert många verksamheter som skulle kunna samarbeta mer inom kommunen. En grupp som de båda väldigt gärna vill ha in i portalen är de äldre seniorerna.
- Frågan har väckts hos kontoret för hälsa vård och omsorg, men där fick vi ett nej. Dom var inte intresserade, vi vill få in alla i åldrarna 0-99 år, för oss handlar det om vad du gör på din fritid, inte hur gammal du är säger Ewa avslutningsvis.

 

Besök KUBIK här: http://www.kubikuppsala.se

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...