Skriv ut denna sida
Stadshuset i Uppsala (Foto: Peter Bohlin, arkiv) Stadshuset i Uppsala (Foto: Peter Bohlin, arkiv)

Kommunen gjorde otillåten direktupphandling

2013-04-11 - 12:32

Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsanläggningar för mer än 11 miljoner kronor direkt från Vattenfall.

Konkurrenskommissionens utredning visar att detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Det gör att kommunen riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 800.000 kronor. Kommunen har tidigare haft ett upphandlat avtal med Vattenfall som löpte ut i juli 2012, utan möjlighet till ytterligare förlängning. Trots detta valde kommunen att ingå ett nytt avtal som utökade avtalstiden till resten av 2012.

 

Såvitt känt har avtalet även fortsatt att tillämpas även under 2013. Eftersom avtalet med Vattenfall inte gick att förlänga, ingår detta förfarande i en serie otillåtna direkttilldelningar i strid med lagen om offentlig upphandling.

– Konkurrenskommissionen som tidigare har kritiserat Uppsala kom­mun för otillåten direkttilldelning till Vattenfall, tvingas nu kon­sta­tera att kommunen även i detta fall brutit mot LOU och de grundläggande EU-principer som lagen grundas på, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

– Under den tid som gått sedan det ursprungliga avtalet löpte ut, har kommunen betalat ut mer än 11 miljoner kronor till Vattenfall. Det gör att kommunen även riskerar att få betala böter i form av upphandlingsskadeavgift med uppskattningsvis 800.000 kronor, framhåller Lennart Palm.

 

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...