Skriv ut denna sida
Nytt stadsdelscentrum växer fram i Luthagen (Illustration: IAX Arkitekter) Nytt stadsdelscentrum växer fram i Luthagen (Illustration: IAX Arkitekter)

Stort intresse för nytt stadsdelscentrum

2013-04-04 - 10:36

Vid gamla Cementgjuteriet i Luthagen växer ett helt nytt stadsdelscentrum med både butiker och bostäder fram. Totalt rör det sig om cirka 1100 bostads- och hyresrättslägenheter och ca 3 500 kvm handel.

Flertalet olika butiker kommer att samlas runt Mimmi Ekholms plats och ge service till tusentals Luthagenbor. En ny ICA-butik kommer att etableras i den största lokalen. Cirka 15 butikslokaler är planerade och intresset har varit stort för det nya torget.

Det är kommunala bostadsföretaget Uppsalahem som ligger bakom utvecklingen av Mimmi Ekholms plats, tanken är att erbjuda de boende i närområdet en lokal handelsplats med hög standard och bra sortiment som skall klara vardagsbehoven vad gäller produkter och tjänster.

Efter sommaren 2013 öppnar de första butikerna och först ut är ICA, 50-tals caféet Sätrabagaren, Brasserie Quitten samt Asahi Sushi. Slutförhandlingar pågår med ett antal starka varumärken och kommer att slutföras inom de kommande veckorna.

- På Mimmi Ekholms plats skapar vi ett helt nytt stadsdelscentrum. Vi har fokuserat på att hitta butiker med hög standard och ett bra sortiment för att möta allas vardagsbehov, säger Mathias Lantz, förvaltare på Uppsalahem.

 

Torget har fått sitt namn efter Mimmi Ekholm som började sin karriär som sekreterare på Uppsala Cementgjuteri under början av 1920-talet och slutade som verkställande direktör. Under hennes ledning blev AB Uppsala Cementgjuteri ett av landets största i sin bransch.

- Inflyttningen av bostadshyresgäster har redan påbörjats vid Två Torn 1, som är Uppsalas högsta bostadshus. Under sommaren 2013 slutför vi uthyrningen av Två Torn 2 och intresset har varit mycket stort för att bo vid Uppsalas nyaste torg, avslutar Mathias Lantz.

 

I luthagen bor idag cirka 14 000 personer jämnt fördelat mellan män och kvinnor, målgruppen som anses vara köpstarka har idag ingen naturlig handelsplats.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...